Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o odovzdávaní trestného konania 551/1992 účinný od 28.07.2006

Platnosť od: 09.12.1992
Účinnosť od: 28.07.2006
Autor: Federálne ministerstvo zahraničných vecí
Oblasť: Právo EÚ, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Medzinárodné trestné právo, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o odovzdávaní trestného konania 551/1992 účinný od 28.07.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 551/1992 s účinnosťou od 28.07.2006

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore