Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. februára 2023 č. 35/2023 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2023 52/2023 účinný od 21.02.2023

Platnosť od: 21.02.2023
Účinnosť od: 21.02.2023
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. februára 2023 č. 35/2023 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2023 52/2023 účinný od 21.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 52/2023 s účinnosťou od 21.02.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisovopatrenie zo 16. februára 2023 č. 35/2023 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2023. Opatrenie ustanovuje hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2023. Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. februára 2022 č. 37/2022 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2022 (oznámenie č. 44/2022 Z. z.). Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2023. Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 17/2023 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.

Načítavam znenie...
MENU
Hore