Všetky konsolidované znenia predpisu 52/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 21.02.2023 účinný od 21.02.2023
MENU
Hore