Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu doplňujúceho Dohovor o potláčaní protiprávneho zmocnenia sa lietadiel 51/2024 účinný od 18.03.2024

Platnosť od: 18.03.2024
Účinnosť od: 18.03.2024
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu doplňujúceho Dohovor o potláčaní protiprávneho zmocnenia sa lietadiel 51/2024 účinný od 18.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 51/2024 s účinnosťou od 18.03.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. septembra 2010 bol v Pekingu prijatý Protokol doplňujúci Dohovor o potláčaní protiprávneho zmocnenia sa lietadiel. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 2208 z 3. mája 2023 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Prezidentka Slovenskej republiky podpísala listinu o pristúpení 25. augusta 2023. Listina o pristúpení bola uložená 30. novembra 2023 u depozitára, ktorým je Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO). Protokol nadobudol platnosť 1. januára 2018. Pre Slovenskú republiku je platný od 1. januára 2024 v súlade s článkom XXIII ods. 2 protokolu.

Pri prístupe k protokolu urobila Slovenská republika nasledujúce vyhlásenie:

„Slovenská republika v súlade s článkom XXII písm. a) protokolu oznamuje jeho depozitárovi ustanovenie právomoci podľa svojho vnútroštátneho práva v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) Dohovoru o potláčaní protiprávneho zmocnenia sa lietadiel (tzv. Haagsky dohovor) v znení Pekinského protokolu z roku 2010.“.

Prílohy

    Prevziať prílohu - PROTOKOL – DOPLŇUJÚCI DOHOVOR O POTLÁČANÍ PROTIPRÁVNEHO ZMOCNENIA SA LIETADIEL

    Prevziať prílohu - PROTOCOL – SUPPLEMENTARY TO THE CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL SEIZURE OF AIRCRAFT

Načítavam znenie...
MENU
Hore