Všetky konsolidované znenia predpisu 51/2024

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 18.03.2024 účinný od 18.03.2024
MENU
Hore