Všetky konsolidované znenia predpisu 50/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 18.02.2010 účinný od 18.02.2010
MENU
Hore