Všetky konsolidované znenia predpisu 46/2001

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 09.02.2001 účinný od 09.02.2001
MENU
Hore