Všetky konsolidované znenia predpisu 445/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 28.11.2023 účinný od 28.11.2023
MENU
Hore