Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. júla 2023 bola podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Centrom pre presadzovanie práva v juhovýchodnej Európe o spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 12. júla 2023 v súlade s článkom 19 ods. 2. Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.