Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Centrom pre presadzovanie práva v juhovýchodnej Európe o spolupráci 445/2023 účinný od 28.11.2023

Platnosť od: 28.11.2023
Účinnosť od: 28.11.2023
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Centrom pre presadzovanie práva v juhovýchodnej Európe o spolupráci 445/2023 účinný od 28.11.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 445/2023 s účinnosťou od 28.11.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. júla 2023 bola podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Centrom pre presadzovanie práva v juhovýchodnej Európe o spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 12. júla 2023 v súlade s článkom 19 ods. 2. Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore