Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii týkajúcej sa činiteľov Európskych spoločenstiev alebo činiteľov členských štátov Európskej únie 42/2006 účinný od 03.02.2006

Platnosť od: 03.02.2006
Účinnosť od: 03.02.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Medzinárodné orgány a organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru vypracovaného na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii o boji proti korupcii týkajúcej sa činiteľov Európskych spoločenstiev alebo činiteľov členských štátov Európskej únie 42/2006 účinný od 03.02.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 42/2006 s účinnosťou od 03.02.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. mája 1997 bol uzavretý Dohovor ...

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením k dohovoru uznesením č. 962 ...

Dohovor nadobudol platnosť 28. septembra 2005 na základe čl. 14 ods. 4 a pre Slovenskú republiku ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 42/2006 Z. z.

  DOHOVOR VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE ČLÁNKU K.3 ODS. 2 PÍSM. C) ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII1) O BOJI PROTI KORUPCII TÝKAJÚCEJ SA ČINITEĽOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV ALEBO ČINITEĽOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Vysoké zmluvné strany tohto dohovoru, členské štáty Európskej únie,

  odvolávajúc sa na Akt Rady Európskej únie z 26. mája 1997,

  berúc do úvahy, že členské štáty považujú zlepšenie súdnej spolupráce v boji proti korupcii ...

  berúc do úvahy, že aktom z 27. septembra 1996 rada vyhotovila protokol zameraný najmä proti korupčnému ...

  berúc do úvahy, že s cieľom zlepšiť súdnu spoluprácu medzi členskými štátmi v trestných ...

  želajúc si zabezpečiť dôsledné a účinné uplatňovanie tohto dohovoru v celej Európskej únii, ...

  dohodli sa takto:

Poznámky

 • 1)  Ú. v. ES C 195, 25. 6. 1997, s. 2 – 11.
Načítavam znenie...
MENU
Hore