Všetky konsolidované znenia predpisu 42/2006

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 03.02.2006 účinný od 03.02.2006
MENU
Hore