Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie 4/2014 účinný od 17.01.2014

Platnosť od: 17.01.2014
Účinnosť od: 17.01.2014
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie 4/2014 účinný od 17.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 4/2014 s účinnosťou od 17.01.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. ...

Národná rada Slovenskej republiky so zmenami vyslovila súhlas uznesením č. 78 z 27. júna 2012 ...

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí zmien 26. novembra 2012. Listina o prístupe ...

Zmeny Ústavy ITU nadobudli platnosť 1. januára 2012 v súlade s časťou II.

Slovenská republika pri podpise uplatnila nasledujúce výhrady a vyhlásenia:

Číslo výhrady Text 23 Delegácie členských štátov Európskej únie prehlasujú, že členské ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 4/2014 Z. z.

  DOKUMENT, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ÚSTAVA MEDZINÁRODNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ ÚNIE (ŽENEVA, 1992)

  v znení zmien a doplnení prijatýchKonferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994),Konferenciou ...

  Zmeny a doplnenia prijaté Konferenciou vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010)

  VYSVETĽUJÚCE POZNÁMKY

  Symboly používané v záverečných dokumentoch

  Symboly uvedené na okraji označujú zmeny prijaté Konferenciou vládnych splnomocnencov (Guadalajara, ...

  ADD = pridanie nového ustanovenia

  MOD = úprava existujúceho ustanovenia

  (MOD) = redakčná úprava existujúceho ustanovenia

  SUP = zrušenie existujúceho ustanovenia

  SUP* = ustanovenie sa v záverečných dokumentoch presunulo na iné miesto

  ADD* = existujúce ustanovenie sa presunulo z iného miesta v záverečných dokumentoch na označené ...

  Za týmito symbolmi nasleduje číslo existujúceho ustanovenia. Pri nových ustanoveniach (symbol ADD) ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore