Všetky konsolidované znenia predpisu 4/2014

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 17.01.2014 účinný od 17.01.2014
MENU
Hore