Všetky konsolidované znenia predpisu 4/2005

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 12.01.2005 účinný od 12.01.2005
MENU
Hore