Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky na roky 2024 – 2028 38/2024 účinný od 07.03.2024

Platnosť od: 07.03.2024
Účinnosť od: 07.03.2024
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky na roky 2024 – 2028 38/2024 účinný od 07.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 38/2024 s účinnosťou od 07.03.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. februára 2024 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky na roky 2024 – 2028. Program spolupráce nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 27. februára 2024 v súlade s článkom 14 ods. 1. Do textu programu spolupráce možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore