Všetky konsolidované znenia predpisu 38/2024

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 07.03.2024 účinný od 07.03.2024
MENU
Hore