Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-talianske vzťahy 324/2010 účinný od 14.07.2010

Platnosť od: 14.07.2010
Účinnosť od: 14.07.2010
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-talianske vzťahy 324/2010 účinný od 14.07.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 324/2010 s účinnosťou od 14.07.2010
Načítavam znenie...
MENU
Hore