Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky, pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike, o uložení dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike, o uložení Dodatku č. 4 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska, o uložení Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky a Dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky 30/2024 účinný od 02.03.2024

Platnosť od: 02.03.2024
Účinnosť od: 02.03.2024
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky, pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike, o uložení dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike, o uložení Dodatku č. 4 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska, o uložení Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky a Dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky 30/2024 účinný od 02.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 30/2024 s účinnosťou od 02.03.2024
Načítavam znenie...
MENU
Hore