Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky, pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike, o uložení dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike, o uložení Dodatku č. 4 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska, o uložení Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska a Dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky 30/2024 účinný od 02.03.2024

Platnosť od: 02.03.2024
Účinnosť od: 02.03.2024
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky, pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike, o uložení dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike, o uložení Dodatku č. 4 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska, o uložení Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska a Dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky 30/2024 účinný od 02.03.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 30/2024 s účinnosťou od 02.03.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 22. februára 2024 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2024 uzatvorená 10. januára 2024 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike na rok 2024 uzatvorená 19. januára 2024 medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

3.

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 2023 – 2026 z 31. decembra 2023 uzatvorený2. januára 2024 medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

4.

Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2020 – 2022 z 12. decembra 2019 uzatvorený 25. januára 2024 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

5.

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa zo 4. apríla 2023 uzatvorený 19. januára 2024 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

6.

Dodatok č. 3 na rok 2024 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2021 – 2025 z 12. apríla 2021 uzatvorený 31. januára 2024 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

Načítavam znenie...
MENU
Hore