Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. júla 2016 č. 3/2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou 228/2016 účinný od 05.08.2016

Platnosť od: 05.08.2016
Účinnosť od: 05.08.2016
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Správa finančných trhov, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. júla 2016 č. 3/2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou 228/2016 účinný od 05.08.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 228/2016 s účinnosťou od 05.08.2016

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore