Všetky konsolidované znenia predpisu 228/2016

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 05.08.2016 účinný od 05.08.2016
MENU
Hore