Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 20/2011 účinný od 27.01.2011

Platnosť od: 27.01.2011
Účinnosť od: 27.01.2011
Autor: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Bezpečnosť a obrana štátu, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 20/2011 účinný od 27.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 20/2011 s účinnosťou od 27.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní ...

výnos z 25. januára 2011 č. SEOPMVL-34-3/2011-OdL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení ...

Výnosom sa upravujú podrobnosti o zložení komisie, ktorá vyhodnocuje žiadosti o poskytnutie dotácie, ...

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos bude uverejnený v čiastke 4/2011 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore