Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 20/2011 účinný od 27.01.2011

Platnosť od: 27.01.2011
Účinnosť od: 27.01.2011
Autor: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Bezpečnosť a obrana štátu, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 20/2011 účinný od 27.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 20/2011 s účinnosťou od 27.01.2011

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore