Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) a o o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) 190/2019 účinný od 08.07.2019

Platnosť od: 08.07.2019
Účinnosť od: 08.07.2019
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) a o o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) 190/2019 účinný od 08.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 190/2019 s účinnosťou od 08.07.2019

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore