Všetky konsolidované znenia predpisu 190/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 08.07.2019 účinný od 08.07.2019
MENU
Hore