Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 11. mája 2021 č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 185/2021 účinný od 21.05.2021

Platnosť od: 21.05.2021
Účinnosť od: 21.05.2021
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 11. mája 2021 č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 185/2021 účinný od 21.05.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 185/2021 s účinnosťou od 21.05.2021

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore