Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 11. mája 2021 č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 185/2021 účinný od 21.05.2021

Platnosť od: 21.05.2021
Účinnosť od: 21.05.2021
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 11. mája 2021 č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 185/2021 účinný od 21.05.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 185/2021 s účinnosťou od 21.05.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 23 ods. 9 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore