Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 17. mája 2023 č. S16830-2023-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 177/2023 účinný od 24.05.2023

Platnosť od: 24.05.2023
Účinnosť od: 24.05.2023
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Ceny
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 17. mája 2023 č. S16830-2023-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov 177/2023 účinný od 24.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 177/2023 s účinnosťou od 24.05.2023

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore