Všetky konsolidované znenia predpisu 177/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 24.05.2023 účinný od 24.05.2023
MENU
Hore