Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 30. mája 2017 č. 1/2017 o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch 157/2017 účinný od 14.06.2017

Platnosť od: 14.06.2017
Účinnosť od: 14.06.2017
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Správa finančných trhov, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 30. mája 2017 č. 1/2017 o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch 157/2017 účinný od 14.06.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 157/2017 s účinnosťou od 14.06.2017

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore