Všetky konsolidované znenia predpisu 157/2017

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 14.06.2017 účinný od 14.06.2017
MENU
Hore