Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejných elektronických komunikačných služieb 152/2012 účinný od 23.05.2012

Platnosť od: 23.05.2012
Účinnosť od: 23.05.2012
Autor: Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejných elektronických komunikačných služieb 152/2012 účinný od 23.05.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 152/2012 s účinnosťou od 23.05.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 64 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických ...

opatrenie z 18. mája 2012 č. O-30/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti ...

V tomto opatrení úrad ustanovil podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity siete, jej parametroch ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 5/2012 a ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore