Všetky konsolidované znenia predpisu 152/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 23.05.2012 účinný od 23.05.2012
MENU
Hore