Všetky konsolidované znenia predpisu 12/1991

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.1991 účinný od 01.02.1991
MENU
Hore