Všetky konsolidované znenia predpisu 411/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2024 353/2023 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení 353/2023 účinný od 01.01.2024
2 01.01.2020 účinný od 01.01.2020 do 31.12.2023
MENU
Hore