Všetky konsolidované znenia predpisu 182/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2020 účinný od 01.01.2020
2 01.07.2019 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019
MENU
Hore