Všetky konsolidované znenia predpisu 180/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.03.2013 38/2013 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde 38/2013 účinný od 01.03.2013
2 01.07.2012 účinný od 01.07.2012 do 28.02.2013
MENU
Hore