Opatrenie Národnej banky Slovenska o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde 180/2012 účinný od 01.07.2012 do 28.02.2013

Platnosť od: 28.06.2012
Účinnosť od: 01.07.2012
Účinnosť do: 28.02.2013
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Opatrenie Národnej banky Slovenska o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde 180/2012 účinný od 01.07.2012 do 28.02.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Opatrenie 180/2012 s účinnosťou od 01.07.2012

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore