Všetky konsolidované znenia predpisu 15/2014

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 31.01.2014 účinný od 31.01.2014
MENU
Hore