Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 446/2006 Z. z., ktorým sa vydáva Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry 58/2012 účinný od 01.03.2012

Platnosť od: 21.02.2012
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 446/2006 Z. z., ktorým sa vydáva Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry 58/2012 účinný od 01.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 58/2012 s účinnosťou od 01.03.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 446/2006 Z. z., ktorým sa vydáva ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 10 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 446/2006 Z. z., ktorým sa vydáva Štatút kúpeľného ...

1.

V prílohe čl. I sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
kúpeľné územie v mestskej časti Tatranské Zruby.“.

2.

V prílohe čl. I ods. 4 druhej vete sa číslo „8“ nahrádza číslom „9“.

3.

V prílohe sa čl. I dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Tatranské Zruby: a) západnú hranicu tvorí ...

4.

V prílohe sa za obrázok č. 8 dopĺňa obrázok č. 9:

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore