Všetky konsolidované znenia predpisu 58/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.03.2012 účinný od 01.03.2012
MENU
Hore