Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín 50/2002 účinný od 31.12.2020

Platnosť od: 08.02.2002
Účinnosť od: 31.12.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Ťažba, baníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 50/2002 s účinnosťou od 31.12.2020 na základe 401/2020

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore