Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia 488/2000 účinný od 01.01.2001 do 31.12.2004

Platnosť od: 31.12.2000
Účinnosť od: 01.01.2001
Účinnosť do: 31.12.2004
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia 488/2000 účinný od 01.01.2001 do 31.12.2004
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 488/2000 s účinnosťou od 01.01.2001
MENÍ:
8/2000 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia 8/2000 účinný od 15.10.2001 do 31.12.2004
VYKONÁVACIE PREDPISY:
98/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Liečebnom poriadku
460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 460/1992 účinný od 01.01.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore