Všetky konsolidované znenia predpisu 488/2000

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2001 účinný od 01.01.2001 do 31.12.2004
MENU
Hore