Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 434/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 09.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 434/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 434/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
RUŠÍ PREDPIS:
458/2021 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 458/2021 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2022
VYKONÁVACIE PREDPISY:
452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 452/2021 účinný od 28.06.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore