Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 434/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 09.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra 434/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 434/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách nariaďuje:

§ 1 - Ustanovuje sa národná tabuľka frekvenčného spektra, ktorá je uvedená v prílohe.
§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 458/2021 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Eduard Heger v. r.

Prílohy

    Príloha k nariadeniu vlády č. 434/2022 Z. z.

    Prevziať prílohu - Národná tabuľka frekvenčného spektra

Načítavam znenie...
MENU
Hore