Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 296/2022 účinný od 01.09.2023

Platnosť od: 27.08.2022
Účinnosť od: 01.09.2023
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odmena za prácu, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 296/2022 účinný od 01.09.2023
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 296/2022 s účinnosťou od 01.09.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:

§ 1
(1)

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme patrí od 1. januára 2023 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 1.

(2)

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov patrí od 1. januára 2023 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 2.

(3)

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov patrí od 1. januára 2023 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 3.

§ 2
(1)

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme patrí od 1. septembra 2023 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 4.

(2)

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov patrí od 1. septembra 2023 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 5.

(3)

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov patrí od 1. septembra 2023 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 6.

§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem § 2 a príloh č. 4 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2023.

Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 296/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

  Príloha č. 2 k nariadneiu vlády č. 296/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

  Príloha č. 3 k nariadneiu vlády č. 296/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL A VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV

  Príloha č. 4 k nariadneiu vlády č. 296/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

  Príloha č. 5 k nariadneiu vlády č. 296/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

  Príloha č. 6 k nariadneiu vlády č. 296/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL A VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV

Načítavam znenie...
MENU
Hore