Všetky konsolidované znenia predpisu 296/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.09.2023 účinný od 01.09.2023
2 01.01.2023 účinný od 01.01.2023 do 31.08.2023
MENU
Hore