Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje systém úhrady nákladov v krmivárskom sektore 285/2004 účinný od 01.05.2004 do 30.09.2009

Platnosť od: 01.05.2004
Účinnosť od: 01.05.2004
Účinnosť do: 30.09.2009
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Kontrolné orgány, Odmena za prácu, Chovateľstvo, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje systém úhrady nákladov v krmivárskom sektore 285/2004 účinný od 01.05.2004 do 30.09.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 285/2004 s účinnosťou od 01.05.2004

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore